Program szkolenia na patent Sternika Motorowodnego

1.Wiadomości ogólne.
-Historia sportu motorowodnego w Polsce i na świecie.
-Organizacja spotu motorowodnego w Polsce i na świecie UIM -Międzynarodowa Organizacja Motorowodna.
-Zakres działania i zasięg terytorialny Urzędów Morskich, Urzędów Żeglugi Śródlądowej jako organów państwowej administracji żeglugowej. Rejonowych Zarządów Gospodarki Wodnej jako administracji dróg wodnych. Charakterystyka sprzętu pływającego używanego przez wyżej wymienione jednostki.
-Podstawowe zasady organizowania regat i imprez motorowodnych.
-Inne instytucje związane z wodą.
    – Państwowa Straż Pożarna.
    – Policja.
    – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
    – Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszyw.
    – Przedsiębiorstwa Rybackie.
    – Przedsiębiorstwa Żeglugowe.

2.Przepisy.
-Podstawa prawne dotyczące uprawiania sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego. Obowiązujące patenty i licencje motorowodne.
      – Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013r w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 16.04.2013 poz. 460.)   
      – Rozporządzenie Rady Ministrów z 6. 05. 1997r.w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,  kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
    – Rozporządzenie Ministra Sportu. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
    – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2003r.w sprawie przepisów żeglugowych  na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U.nr.212,poz.2072.) zgodne z Międzynarodowym Kodem Żeglugi Śródlądowej CEVNI które mogą ulegać w czasie zmianom i modyfikacjom.
    – Ustawa z dnia 24 grudnia 2001r.o żegludze śródlądowej (Dz.. U. z 24.01.2001r.nr 5, poz.43)
    – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.12.2004r. w sprawie polskiego rejestru jachtów (Dz.U.nr.6,poz42 i 43).
   –  Rozporządzenie Ministra Sportu (-z dnia 29.05.2006 r. Dz. U. nr 99 poz. 690) w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.
    – Ustawa o bezpieczeństwie morskim (z dnia 09.11.2000r. Dz. U. nr 109, poz. 1156).
    – MPZZM – Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z 1972 r. Ze zmianami, które weszły w życie 01.06.1983r.
    – Zarządzenia Porządkowe Dyrektorów Urzędów Morskich w sprawie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi morskiej przez statki sportowe i turystyczne.
    – Zasady ubezpieczania jachtów motorowych oraz postępowanie po awarii i wypadku na wodzie.
    – Sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków – wizualne i akustyczne przekazywanie informacji o statkach i jednostkach uprawiających żeglugę przy użyciu: świateł, znaków i sygnałów dźwiękowych – zasady i sposób ich nadawania.
    – Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych.
    – Sygnały wzywania pomocy.

3.Budowa jachtów motorowych.
-Typy jachtów motorowych i ich budowa.
-Pontony, riby, jachty z silnikami przyczepnymi, zaburtowymi i wbudowanymi, jachty ślizgowe i wypornościowe, kształty dna, podstawowe materiały konstrukcyjne: drewno, sklejka, stal, aluminium, laminaty, skutery wodne.
-Nazewnictwo części kadłuba, szkieletu, okuć i osprzętu.
-Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, wyporność, niezatapialność, zwrotność, żegluga na fali i w ślizgu.
-Konserwacja i drobne naprawy jachtu motorowego.
-Wyposażenie techniczno – eksploatacyjne jachtów motorowych.
   – wyposażenie bosmańskie
   – urządzenia nawigacyjne.
   – urządzenia i sprzęt ratunkowy.
   – urządzenia i środki sygnalizacyjne.
   – sprzęt pokładowy.
   – sprzęt awaryjny.
   – sprzęt przeciwpożarowy.

4.Silniki i urządzenia napędowe.
-Rodzaje silników spalinowych: dwusuwowe, czterosuwowe, przyczepne i stacjonarne benzynowe i wysokoprężne. Zasady działania silników dwu i czterosuwowych.
– Podstawowe elementy składowe silnika, osprzęt silnika, główne parametry silników.
– Różnice eksploatacyjne między silnikami dwu i czterosuwowymi – sposoby smarowania, waga, moc,                                       
-Zasady transportowania zużycie paliwa, głośność, eksploatacja, ceny.
-Obsługa i konserwacja silników spalinowych: układu paliwowego, smarowania, chłodzenia, instalacji elektrycznej i akumulatorów.
-Zjawiska znamionujące złą pracę silnika.
-Postępowanie z silnikiem zamoczonym.
-Okresowa konserwacja silnika – odstawienie posezonowe.
-Urządzenia napędowe jachtów motorowych.
   – mechanizmy przenoszenia napędu, przekładnie redukcyjne i typu Z, wały napędowe,
   – budowa i zasada działania śruby napędowej oraz jej parametry. Zakładanie i zdejmowanie śruby napędowej oraz jej dobieranie do silnika,
   – Budowa i zasada działania pędnika strugo-wodnego  (wirnika, kierownicy, strugi, łożyska gumowego, urządzenia sterowego i wstecznego),
   – Bezpieczeństwo podczas eksploatacji silnika i akumulatorów.

5.Prace bosmańskie.
-Podstawowe wiadomości o linach.
-Łączenie lin o jednakowej i różnej średnicy (węzły: prosty, płaski, szotowy, refowy, holowniczy, buchtowanie lin).
-Łączenie lin z osprzętem (węzły: knagowy, wyblinka, kotwiczny, cumowe, ratowniczy, ósemka)
-Zakończenia lin miękkich (stopienie końca liny, opaska).
-Zakończenia lin stalowych, ucho na stalówce.

6.Locja śródlądowa.
-Szlaki żeglowne na rzekach typu górskiego i nizinnego.
-Żegluga na jeziorach i kanałach żeglownych.
-Zagrożenia i przeszkody żeglugowe.
-Budowle hydrotechniczne – progi, zapory, kanały, stopnie wodne, śluzy, pochylnie, zabudowa skarp.
-Zachowanie się podczas wyprzedzania i wymijania statków żeglugi śródlądowej, oraz holowanych i pchanych zestawów sprzężonych.
-Polskie szlaki żeglugowe.
-Mapy wodnych szlaków turystycznych i przewodniki.


7.Meteorologia.
-Określanie siły wiatru i stanu akwenu w/g. Skali Beauforta.
-Typowe zjawiska sygnalizujące złą pogodę (cumulonimbus).
-Wykorzystanie prognoz  radiowych i telewizyjnych oraz internetowych do przewidywania zmian pogody.

8.Ratownictwo.
-Ratownictwo człowieka.
    – podchodzenie do człowieka i rozpoznanie jego stanu zagrożenia.
    – podjęcie na pokład i udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej.
    – transport chorego i przekazanie lekarzowi.
    – zawartość podręcznej apteczki.
-Ratownictwo sprzętu.
    – sprzęt ratunkowy na jachcie motorowym.
    – podstawowe zasady udzielania pomocy innym jednostkom pływającym.
    – zachowanie się w czasie awarii własnego jachtu motorowego.
    – samo-ratownictwo w przypadku wpadnięcia do rzeki lub jeziora.
    – awaryjne środki łączności (tel. komórkowy).
    – holowanie uszkodzonego sprzętu.
    – lokalizacja zatopionego sprzętu.
    – postępowanie w przypadku pożaru.
    – postępowanie w przypadku konieczności opuszczenia jachtu.

9.Ochrona środowiska i etyka wodniacka.
-Podstawowe problemy ochrony środowiska: hałas, zanieczyszczenie wody, powietrza gleby.
-Ochrona przyrody wodnej i lądowej.
-Zwyczaje i obyczaje na jachtach, w portach, na przystaniach, w ośrodkach sportów wodnych, na imprezach, na szlakach wodnych i biwakach.
-Zakaz korzystania przez osoby nietrzeźwe ze statków turystycznych i sportowych oraz przebywania na przystaniach.

10.Manewrowanie jachtem motorowym.
– Manewrowanie na silniku:
   – odchodzenie i dochodzenie do pomostu.
   – pływanie kursem prostym i cyrkulacja.
   – stawanie na boji i na kotwicy.
   – podejście do przedmiotu pływającego na wodzie (manewr “człowiek za burtą”).
-Cumowanie jachtu i klarowanie na postój.
-Praca w charakterze członka załogi.
-Mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale *.
-Przechodzenie śluz i jazów *.
-Pływanie w trudnych warunkach pogodowych *.

* manewry omówić z kursantami